XE TỰ HÀNH AVG FX40

FX40 là loại xe nâng AGV, giúp nó phù hợp cho việc vận chuyển pallet. FX40 AGV có khả năng cơ động tuyệt vời và có thể di chuyển theo các hướng khác nhau. Tải và dỡ tải có thể được thực hiện ở các độ cao khác nhau vì FX40 có bộ mã hóa giúp đo chiều cao nâng. Mô hình cũng có khả năng xếp chồng pallet sâu hoặc làm việc ở độ cao thành một hệ thống giá đỡ.
Hotline: 028.3842.5001 – 028.3842.5226