ROBOCAR – XE TỰ HÀNH AGV LOẠI CÁNH TAY NÂNG

Chức năng nâng được cung cấp để chuyển tải hàng đến/từ sàn kho và băng tải.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 028.3842.5001 – 028.3842.5226

Email: info@atpro.com.vn

Nguồn: Tham khảo