XE TỰ HÀNH AVG FX30

Tương tự như FX15 nhưng pin lớn hơn, khả năng tải & thời gian chạy.
Hotline: 028.3842.5001 – 028.3842.5226