XE TỰ HÀNH AVG FX15

FX15 có thể mang các loại và kích cỡ pallet khác nhau. Việc điều chỉnh AGV có thể được thực hiện cho mô hình tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Ví dụ, nó có thể được thực hiện dưới dạng Đối trọng. Nó có thể vận chuyển bất kỳ vật liệu nào được đặt trên pallet, miễn là vật liệu đó tương thích với pallet. Tải và dỡ tải có thể được thực hiện ở các độ cao khác nhau vì FX15 có bộ mã hóa giúp đo chiều cao nâng. FX15 có pin lớn hơn, cho thời gian lái xe khoảng 16 giờ.
Hotline: 028.3842.5001 – 025.3842.5226