ROBOCAR – XE TỰ HÀNH AGV BĂNG TẢI LĂN

Được thiết kế để chuyển tấm palet đến/từ các băng tải lăn.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 028.3842.5001 – 028.3842.5226

Email: info@atpro.com.vn

Nguồn: Tham khảo