ROBOCAR – XE TỰ HÀNH AGV LOẠI KÉO PHÍA TRƯỚC

AGV có móc/ngàm nối kéo ở phía đầu như tàu hỏa. Kết nối có thể được thực hiện tự động hoặc bằng tay theo nhu cầu hoạt động.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 028.3842.5001 – 028.3842.5226

Email: info@atpro.com.vn

Nguồn: Tham khảo