ROBOCAR – XE TỰ HÀNH AGV VẬN CHUYỂN PALLET IGR-PTA

Robocar – xe tự hành AGV Vận Chuyển Pallet IGR-PTA thay thế con người trong khâu vận chuyển pallet bên trong nhà máy của bạn.

Thông tin liên hệ:

Hot Line: 028.3842.5001 – 028.3842.5226

Email: info@atpro.com.vn

Nguồn: Tham khảo