ROBOCAR – XE TỰ HÀNH AGV

Robocar còn được gọi đến với rất nhiều tên gọi khác nhau: xe tự hành AGV, xe tự động vận chuyển hàng, robot kéo, chở hàng AGV (Automatic Guided Vehicle), mobile robot for industry and logistics

Robocar được ứng dụng nhiều hơn cả con người trong nhà máy, dây chuyền sản xuất và lắp ráp hiện nay. Với sự phát triển của kỹ thuật, khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khi mà máy móc tự động, robot sẽ thay thế con người trong hầu hết những công việc nặng nhọc, nguy hiểm và yêu cầu chính xác cao.

Xe tự hành AGV đem lại tính tự động hóa cho các công đoạn xuất nhập vật tư, thành phẩm và lưu giữ kho. Nâng cao năng suất cho dây chuyền sản xuất. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

Nguồn: Tham khảo