MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP BMX-P54S-Q17K

Mini Server with 4 hot-swap drive bays