MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP EPC-BYT2

Intel® Atom™ SoC processor J1900 Fanless Tiny System3