MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP VMS-BYT

Intel Atom® Processor E3845 Fanless Vehicle Telematics System