MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP BAX-R1U0-Q17K

1U Rackmount Barebone System