MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP AIB-ROCK28

BOX System with Rockchip RK3288