MÁY TÍNH BẢNG ĐIỀU KHIỂN Y TẾ HID-2138

21.5” Tiger Lake Medical Panel PC