MÁY TÍNH BẢNG CÔNG NGHIỆP OFT-10W03

10.1″ Open Frame Tablet