MÁY TÍNH BẢNG CÔNG NGHIỆP OFT-07W03

7″ Open Frame Tablet