GIÁ ĐỠ MÀN HÌNH ĐỂ BÀN ACC-ARM-D40R

VESA type table stand for up to 21.5″