CÁNH TAY ROBOT CÔNG NGHIỆP MPX1150

MPX1150 cung cấp trọng tải 5 kg và tầm với tới 727 mm. Robot này được phát triển đặc biệt để vẽ các tác phẩm nhỏ.
Hotline: 028.3842.5001 – 028.3842.5226