CÁNH TAY ROBOT CÔNG NGHIỆP MH5SII

MH5SII có tải trọng 5 kg và tầm với 706 mm.
Hotline: 028.3842.5001 – 028.3842.5226