MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN ESM-ZXE

Liên hệ

PICMG COM R3.0 Type 6 module with Zhaoxin E KX-6000 series 4 core BGA CPU