MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN ESM-SKLH

6th Gen Intel Core ™ Processor i7/i5/i3
Type6 COMe Basic Module with Intel® QM170 Chipset