MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN AVALUE REV-Q703

REV-Q703 (Qseven 2.0 & 2.1)