MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN AVALUE EQM-BYT

Intel® Atom™ SoC processor E3845 Qseven Module