MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN AVALUE EEV-EX16

Micro ATX Type6 COM Express Carrier Board