MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN AVALUE EEV-EX15

Mini ITX COM Express Type10 Carrier Board