MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP MÀN HÌNH CẢM ỨNG ARC-1209-B

12.1″ Intel® Celeron® SoC Processors J1900 Fanless Rugged PCAP Touch Panel PC with IET Expansion