MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP EGS-MX1

Embedded GPU System w/MXM Graphic Card