MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP BMX-T540-C246

Liên hệ

Mini ITX Barebone System with Intel® C246 Chipset