MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP BMX-T540-C246

Mini ITX Barebone System with Intel® C246 Chipset