MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP BAX-R4U0-Q17K

4U Rackmount Barebone System