MÁY TÍNH BẢNG CÔNG NGHIỆP OFT-21W04

21.5″ Open Frame Tablet