MÁY TÍNH BẢNG CÔNG NGHIỆP OFT-15W04

15.6″ Open Frame Tablet