MÁY TÍNH BẢNG CÔNG NGHIỆP OFT-15W03

15.6″ Open Frame Tablet