MÁY TÍNH BẢNG CÔNG NGHIỆP OFT-10W02

10.1″ Open Frame Tablet