MÁY POS BÁN HÀNG ĐỂ BÀN RITY152

Liên hệ

15” XGA Flat Touch Panel PC Intel® Atom™ Processor with Intel® Valleyview SoC